5/5 - (23 votes)

Girişimcilik amacıyla uzun dönem vize, Çek Cumhuriyeti’nde şirket kurmak veya serbest çalışan olmak isteyen 3. ülke vatandaşları için geçerlidir.

Girişimcilik vizenizin bitiş tarihinden üç ay önce, Çek Cumhuriyeti’nde uzun dönem oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. 5 yıl sonra gereksinimleri karşılarsanız daimi oturum iznine de başvurabilirsiniz. Toplamda 10 yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlık için başvuru yapma hakkı elde edebilirsiniz.

Üçüncü ülke vatandaşı , Avrupa Birliği üyesi olmayan ya da İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre vatandaşı olmayan bir devletin vatandaşıdır.

Başvuru sahibinin serbest meslek sahibi olarak ticaret lisansı veya Çekya’da kurulmuş limited şirketin sahibi, ortağı veya yetkili müdürü (jednatel) olması gereklidir.

Serbest meslek sahibi kişi ( OSVČ )

Çek yasalarında serbest meslek faaliyetlerinden geliri olan böyle bir gerçek kişi için kullanılan bir terimdir. Serbest meslek sahibi olabilmek için ticaret lisansı (Živnostenský list) temin edilmesi gereklidir. Ticaret lisansı şahsi olarak veya vekaletle uzaktan Çekya genelinde bulunan ticaret ofislerinden temin edilir.

Çekya’da limited şirket kuruluşu

En yaygın şirket tipi olan limited şirketin Çekya’da karşılığı Společnost s ručením omezeným — s.r.o. kurarak girişimci vizesine başvuru yapma hakkı elde edebilirsiniz. Çekya’da şirket şahsen ya da uzaktan vekalet vasıtasıyla Çekya’da bulunan ticari mahkemeler aracılığı ile kurulabilir. Başvuru yapacak kişinin Çekya’da kurulmuş limited şirketin  sahibi, ortağı veya yetkili müdürü olması gereklidir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde limited şirket oldukça yaygındır ve yasanın gerektirdiği asgari kayıtlı sermaye sadece 1 CZK’dır. Yani 1 Eurodan daha az bir sermaye ile şirket kurulabilir. Her şirketin kayıtlı bir ofis adresi olması gerekir. Şirket kuruluş aşamasında belirlenen sermaye tutarı yerel bir banka hesabına yatırılarak gösterilmelidir.

Ticaret lisansı veya şirket kuruluş işlemleri için halihazırda Çekya’da bulunan danışmanlara vekalet verilerek uzaktan halledilebilir.

Çek Cumhuriyetinde yasal ticari kimliğinizi oluşturduktan 6 ay sonra aşağıdaki belgeler ile birlikte ülkenizde bulunan yasal Çek temsilciliğine girişimci vizesi başvurunuzu yapabilirsiniz. Uzun süreli vizelerin yasal bekleme süresi 90 gündür. Daha fazla inceleme gerektiren münferit durumlarda yasal bekleme süresi 120 güne kadar uzatılabilir.

Başvuru belgeleri nelerdir?

1- Pasaport: Son on yıl içinde düzenlenmiş olmalı (yani, uzatılmasından sonra da geçerliliğini sürdürse dahi on yıldan eski olamaz). Çek Cumhuriyeti/ Schengen Bölgesinden planlanan ayrılış tarihinden en az üç ay sonra geçerli olmaya devam etmelidir. En az iki boş sayfa içermelidir.

2- Başvuru formu: Formu elektronik olarak doldurup daha sonra yazdırabilir veya önce formu yazdırıp, okunaklı büyük Latin harfleriyle elle doldurabilirsiniz. Formlar siyah beyaz yazdırılabilir. Formlar ayrıca konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilir. Her başvuru sahibi kendi formunu doldurur.

3- 2 adet fotoğraf: 35 x 45 mm, kişinin güncel hali olmalı ve yüzü tam görünmelidir. Gözlerden çenenin altına kadar olan yükseklik en az 13 mm olmalıdır. Sivil kıyafet ve güneş gözlüksüz olmalıdır (kör olanlar hariç). Dini veya sağlık nedenleri hariç baş örtüsü olmamalıdır; bu gibi durumlarda baş örtüsü başvuru sahibinin kimliğini engellenmemelidir.

4- Kalış amacını gösterir belge: Ticaret lisansı veya şirket ile bağı gösterir belgeler.

5- Konaklama belgesi: Başvuru sahiplerinin Çek Cumhuriyeti’ne gelmeden önce konaklama ayarlamaları ve bunu yaptıklarına dair bir kanıt sunmaları gerekmektedir. Konaklamayı kanıtlayan destekleyici belgeler örneğin konaklama sözleşmesi , kira sözleşmesi , mülk sahipliği kanıtı (satın alma sözleşmesi, tapu kaydı), yurt belgesi olabilir.

6- Finansal kanıt: Girişimci vizesi başvuru sahiplerinin banka hesaplarında en az 124.500 CZK (ortalama 4.900 EUR) olduğunu gösterir banka hesap dökümü ve uluslararası geçerli bir banka kartı. Bu tutar Çekya’ya ilk varışınızdan itibaren minimum yaşam harcamalarınızı karşılayabilmeniz için soruluyor.

7- Sabıka kaydı: Resmi kurumlardan temin edilmiş sabıka sicil kaydı.

8- Vize ücreti: 5.000 CZK (ortalama 200 EUR) CZK karşılığı ücret EUR ya da USD olarak nakit tahsil edilir.

9- Seyahat sağlık sigortası: Zorunlu ve acil durumları kapsayıcı en az 60.000 EUR teminatlı bir sigorta olmalıdır. Diğer belgelerin aksine başvuru sırasında değil, yalnızca vizenin onaylanması durumunda talep edilir.

İş ile bağınızı anlamak için elçilikte mülakata davet edilebilirsiniz, başvuru şartları arasında bir iş planı zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru belgeleri 180 günden eski olamaz. Belgeler Çekçe olarak sunulmalıdır . Başka bir dildeki belgeler de resmi Çekçe tercümesi (Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş) ile sunulmalıdır.

Başvurunuz tamamlandıktan sonra en fazla 120 gün içinde (ortalama 65 gün) olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır. Olumlu olması durumunda seyahat sağlık sigortanız ile birlikte vizenizi teslim almaya gidebilir ve Çekya’ya sehayatinizi planyalabilirsiniz.

Kaynak: https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/long_stay_visa/entrepreneurship.html

Çek Cumhuriyeti’nde limited şirket kuruluşu